Reference

Omik zatvaračica IMC, za konzerve i limenke
Omik zatvaračica IMC, za konzerve i limenke
Omik zatvaračica za konzerve, limenke
Omik zatvaračica za konzerve, limenke, Angelus
Omik zatvaračica za konzerve, limenke, Angelus
Omik ulagač za konzerve, limenke
Omik punilica Hema
Omik dozirka Hema
Omik magnetni ispirač
Omik okretni sto za konzerve
Omik okretni sto za konzerve
Omik zatvaračica za konzerve, limenke, C&V
Omik zatvaračica za konzerve, limenke, Lanico
Omik zatvaračica
Omik zatvaračica Lubeca, za konzerve i limenke
Omik zatvaračica za konzerve, limenke, Lubeca
Omik zatvaračica za tegle twistoff
Omik Waldner dosomat
Omik transportna traka